Szkoła Polska została powołana i pozostaje pod opieką Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego PRO CULTURA CHRISTIANa e.V. Podczas zebrania 11 członków założycieli Stowarzyszenia dnia 4 lipca 2009 r. zatwierdzony został Statut, wyznaczone zostały zadania i cele Stowarzyszenia, wybrany został Zarząd.

Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach obecnego w Niemczech od października 1994 r. ogólnoniemieckiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. z siedzibą w Herdorf-Dermbach.

Misją Stowarzyszenia, podobnie jak misją dachowej organizacji, jest krzewienie znajomości języka i kultury polskiej wśród polskich emigrantów w Niemczech oraz budowanie świadomych, przyjaznych relacji polsko-niemieckich.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana

  • Przewodnicząca- Katarzyna Poths
  • Wiceprzewodniczący -Piotr Cyga
  • Sekretarz Małgorzata- Lehmann
  • Skarbnik - Monika Szabat
  • Członek Zarządu- Krystyna Sobczyk 

Stowarzyszenie Pro Cultura Christiana zarejestrowane jest w Sądzie Grodzkim (ze statusem e.V. - eigetragener Verein), a także w Urzędzie Finansowym w rejestrze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej (Gemeinnützigkeit).