mgr Krystyna Maciejuk
Nauczycielka języka polskiego z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym. Jest absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Toruniu oraz ukończyła filologię polską (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie Gdańskim. Ma za sobą jedenaście lat pracy pedagogicznej w Polsce. Od 2002 roku pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, a od 2003 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 prowadzi zajęcia w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Osoba świadoma szczególnej misji nauczania języka polskiego na emigracji. Dysponuje dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, których kontakt z językiem ojczystym jest ograniczony. Konsekwentnie kultywuje z dziećmi tradycje polskie. 

 

mgr Barbara Pieknioczka
Nauczycielka języka polskiego, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdobywała doświadczenie jako nauczycielka języka polskiego w kraju na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 2009 prowadzi nauczanie języka polskiego w naszej szkole, a od 2012 roku także w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Jak podkreśla „Nauczanie języka polskiego w szkole tworzy fundament ogólnego rozwoju uczniów, wyposaża ich w umiejętności komunikowania się, tzn. kształci sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz wprowadza w świat kultury".

 

mgr Agnieszka Rzepka
Od 1982 roku nauczycielka języka polskiego. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz studium bibliotekoznawcze we Wrocławiu. W latach 1977-1988 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i średniej. Po przyjeździe do Niemiec ukończyła roczny kurs języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Mannheim oraz roczne studia slawistyczne na Uniwersytecie w Mainz. Od roku 1994 pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W latach 2008-201 uczyła języka polskiego w SPK w Kolonii, a od 2009 roku prowadzi zajęcia Szkole Polskiej przy PMK w Wiesbaden. Nauczycielka odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

"Celem mojej pracy, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, było i jest nauczanie języka polskiego, krzewienie kultury i tradycji polskich. Ważnym zadaniem jest również przekazanie młodym Polakom za granicą wiadomości o Polsce, jej historii i geografii, a także wychowanie młodych ludzi na patriotów i wartościowych ludzi, którzy umieją przyznać się do swoich korzeni na obczyźnie i dumni są ze swego polskiego pochodzenia. Ucząc języka polskiego w naszej szkole, pragnę wykorzystać wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z młodzieżą w szkołach w Polsce i w Niemczech".

 

mgr Małgorzata Modrzewska
Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę jako nauczyciel języka polskiego rozpoczęła w 2014 roku w Polskiej Szkole, działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.

"Jest dla mnie czymś oczywistym aby w polskich rodzinach żyjących w Niemczech nieustannie podtrzymywać kontakt dzieci i młodzieży z żywym językiem polskim, polską kulturą i tożsamością. Trzeba o język ojczysty dbać i nieustannie czynić starania aby to on właśnie służył naszemu najmłodszemu polonijnemu pokoleniu jako ten „pierwszy” w rozmowach i kontaktach z rówieśnikami."