mgr Krystyna Maciejuk
Nauczycielka języka polskiego z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym. Jest absolwentką Studium Wychowania Przedszkolnego w Toruniu oraz ukończyła filologię polską (specjalność nauczycielską) na Uniwersytecie Gdańskim. Ma za sobą jedenaście lat pracy pedagogicznej w Polsce. Od 2002 roku pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, a od 2003 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 prowadzi zajęcia w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Osoba świadoma szczególnej misji nauczania języka polskiego na emigracji. Dysponuje dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, których kontakt z językiem ojczystym jest ograniczony. Konsekwentnie kultywuje z dziećmi tradycje polskie. 

 

mgr Barbara Pieknioczka
Nauczycielka języka polskiego, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdobywała doświadczenie jako nauczycielka języka polskiego w kraju na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 2009 prowadzi nauczanie języka polskiego w naszej szkole, a od 2012 roku także w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Jak podkreśla „Nauczanie języka polskiego w szkole tworzy fundament ogólnego rozwoju uczniów, wyposaża ich w umiejętności komunikowania się, tzn. kształci sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz wprowadza w świat kultury".