Informujemy , że  nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków  Ministra Edukacji i Nauki w ramach trybu ciagłego INICJATYWY WSPIERAJCIE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech 

Kwota dotacji w 2023 r. wynosi 6126,45 PLN 

Kwota dotacji w 2024 r. wynosi 6126.45 PLN

Data podpisania umowy:01.12. 2023 r.

Całkowita wartość zadania poblicznego:920272.22 PLN 

Zadanie publiczne Wspieranie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczeń i innych kosztów funkcjonowania placówki.