W tym roku wyjątkowo wcześnie jak w latach poprzednich w naszej Szkole Polskiej tj. w piątek 14 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Na uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego przybyli uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i katecheci. Dyrektor Szkoły, ks. dr Adam Prorok, uroczystość rozpoczął krótkim podsumowaniem mijającego roku, a ten był już naszym dziesiątym rokiem pracy i istnienia szkoły. Podziękował uczniom za uczestnictwo w zajęciach z języka polskiego i w lekcjach z religii, nauczycielom za profesjonalną i pełnioną z pasją misję pedagoda oraz rodzicom za umożliwienie przybycia naszym uczniom na zajęcia.

Następnie odbyła się krótka część artystyczna zaprezentowana przez uczniów, na którą składały się piosenki i wiersze. Najmłodsi uczniowie z zerówki zaśpiewali piosenkę „Na wakacje”, uczniowie klasy 1 przedstawili wiersz „Przyjście lata”, natomiast klasa 2 zaśpiewała piosenkę „Ostatni dzwonek”. Piosenkę „Jestem Polką i Polakiem” wykonali uczniowie z klasy 3 i 4 natomiast klasa 5 przedstawiła wiersz pt. „Jutro wyruszę w świat”. Jako ostatni nasi artyści z klasy 6-stej zainscenizowali wiersz o języku polskim pt. „Zagadka”.  Najprzyjemniejszą częścią naszej uroczystości było rozdanie świadectw. Nauczyciele i katecheci wręczyli uczniom świadectwa i dyplomy z języka polskiego i z religii. Panie polonistki wręczyły 131 świadectw z ocenami z języka polskiego i religii, a katecheci dodatkowo wręczyli 44 dyplomów tylko z religii. Każdy uczeń otrzymał nagrodę książkową. A teraz wakacje, życzymy wszystkim długo oczekiwanego i zasłużonego czasu odpoczynku. Do zobaczenia po wakacjach!

mgr. Małgorzata Modrzewska - nauczyciel szkoły

Jak co roku o tej porze - 1 czerwca 2019 roku - odbył się przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden Dzień Dziecka w Szkole Polskiej. Miał on miejsce na placu sportowym Frauenstein Wiesbaden. Uśmiechów w tym dniu było bez liku, a to dlatego, iż organizatorzy zapewnili moc przeżyć i atrakcji dla dzieci i rodziców.
Wyśmienita pogoda, świetne miejsce, a przede wszystkim organizacja na najwyższym poziomie zapewniły wszystkim uczestnikom wspaniałą zabawę.
Dzieci przy stoisku malarskim, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przeobrażały się za sprawą naszych utalentowanych Pań w kotki, motyle i księżniczki.
Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w wielu konkursach, np. w skokach na trampolinie, w tańcach góralskich, w przeciąganiu liny, które cieszyło się powodzeniem wśród wszystkich grup wiekowych. Konkursy przeprowadzili przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego, wręczając wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy.
Oczywiście nie zabrakło również przysmaków dla naszych najmłodszych - wyśmienicie smakowały serwowane kiełbaski z grilla, lody, ciasta oraz wata cukrowa.
Zabawy i konkurencje sportowe przeprowadzone przez nauczycielki z naszej szkoły: panią Krystynę Maciejuk, panią Barbarę Pieknioczkę oraz panią Agnieszkę Rzepkę sprawiły dzieciom dużo radości i dały mnóstwo satysfakcji ze zdobywania słodkich nagród.
Nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwał ksiądz proboszcz dr Adam Prorok - przewodniczący Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana i dyrektor szkoły oraz zawsze pomocny ksiądz wikariusz Damian Widera. Na serdeczne podziękowania zasługują przedstawiciele Rodziców dzieci Polskiej Szkoły oraz ministranci i lektorzy PMK Wiesbaden, którzy dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich dzieci z naszej szkoły i z całej parafii.
Całe przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.
mgr Barbara Pieknioczka, nauczyciel szkoły

Szkoła prowadzona od września 2009 r.
przez  Parafialne Stowarzyszenie Chrześcijańskiego Centrum 
 „Pro Cultura Christiana” e.V. w Wiesbaden.

Wydarzenie współfinansowane w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w partnerstwie z Fundacją Wolność i Demokracja w ramach projektu
“Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”.

„Przynieście ze sobą Dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi”

14 grudnia – jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia – cała społeczność naszej szkoły spotkała się, aby wspólnie pochylić się cudem narodzenia Syna Bożego i radośnie świętować to wydarzenie.

W świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie klasy czwartej, którzy przygotowali wigilijne przedstawienie pt. „Droga do Betlejem”. Dzieci połączyły przeszłość i teraźniejszość, pokazały wędrówkę Maryi i Józefa, którzy szukali miejsca dla Jezusa i odwiedzali współczesnych ludzi.

Nasi szkolni aktorzy zwrócili uwagę na to, jak ważne jest zatrzymanie się w szalonym tempie współczesnego życia i odkrycie na nowo istoty Świąt Bożego Narodzenia.

Wspólnie zaśpiewana kolęda „Józefie stajenki nie szukaj” było najpiękniejszym komentarzem do przygotowanego przedstawienia.

Po uroczystości w kościele wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe. Nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, życzeń, śpiewu kolęd, tradycyjnych wigilijnych potraw i słodkich smakołyków przygotowanych przez rodziców.

W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;

Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.

18 listopada 2018 roku odbyła się w Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden podniosła i zarazem radosna uroczystość z okazji Stulecia  Niepodległości Polski - wydarzenia bliskiego naszym sercom. Jako polska wspólnota parafialna pragnęliśmy tę rocznicę godnie uczcić.

Uczniowie Szkoły Polskiej przy PMK w Wiesbaden po uroczystej Mszy Św. na akademii przedstawili program, w którym pokazali, jakie Polska przeżyła dzieje, jakie tragiczne były koleje losu Ojczyzny i jak bardzo Polacy pragnęli wolności. W części artystycznej największy nacisk został położony na ukazanie ducha uciskanego narodu, który w czasie 123 lat niewoli wciąż wychodził z inicjatywą walki o niepodległość Ojczyzny. Uczniowie poprzez prezentowane wiersze dali wyraz pamięci o tych wszystkich bohaterach, dzięki którym dziś Polska jest wolna, którym winniśmy chwałę i cześć! Przedstawienie było ważną lekcją historii i wzbudziło w uczestnikach uczucia patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny!

Po akademii, przy dźwiękach tradycyjnych pieśni żołnierskich, odbył się festyn patriotyczny, z którego dochód przeznaczony został na akcję charytatywną  wspierającą środowiska kombatanckie i polskie na Kresach pod hasłem „Rodacy -  Bohaterom“.

Przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią  i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność  i Demokracja.

"Do widzenia szkoło - witajcie wakacje!"

Pod takim hasłem 15 czerwca 2018 roku o godz.16.30 w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły - Ksiądz Proboszcz Adam Prorok komendą wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Ksiądz Proboszcz Adam Prorok zabierając głos, szczerze dziękował wszystkim zebranym: uczniom, nauczycielom języka polskiego i religii oraz rodzicom za niełatwą pracę w całym roku szkolnym, a także podsumowal ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole, takie jak np. XIV Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech organizowana przez Polską Ambasadę w Berlinie przy współudziale organizacji polonijnych, w której nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca. Ksiądz Proboszcz jako dyrektor szkoły podkreślił fakt, że łącznie  zostało wydanych 146 świadectw i dyplomów, a także zaznaczył, że każdy uczeń otrzymuje nagrodę książkową.

Wychowawcy klas wręczając świadectwa i nagrody, gratulowali swoim uczniom osiągniętych wyników w nauce, a dzieci i rodzice dziękowali nauczycielom za ich pełną poświęcenia  pracę.

Uroczystość uświetniły występy klas, które nawiązywały do przeżyć z minonego roku szkolnego, a także podejmowały tematykę wakacyjną (tu: zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku).

Rok szkolny 2017/2018 za naszymi uczniami, którzy w tym uroczystym dniu szczególnie odczuwali ogromną satysfakcję z tego, że podjęli wysiłek uczęszczania do drugiej szkoły i nauki języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce czy religii po polsku.

Życzymy dzieciom i młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego to kolejne w naszej szkole przedsięwzięcie  współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią  i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność  i Demokracja.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji!

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Tegoroczny Dzień Dziecka w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden odbył się 3 czerwca na placu sportowym Frauenstein Wiesbaden. Uśmiechów w tym dniu było bez liku, a to dlatego, iż organizatorzy zapewnili moc przeżyć i atrakcji dla dzieci i rodziców. Słoneczna pogoda, świetne miejsce, a przede wszystkim organizacja na najwyższym poziomie zapewniły wszystkim uczestnikom wyśmienitą zabawę. Nasze panie, które już nie pierwszy raz malowały uśmiechnięte buzie najmłodszych, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przeobrażały maluchy w kotki, motyle i księżniczki.

Niezwykłym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się również kącik artystyczny, prowadzony przez panią Krystynę Sobczyk oraz panią Małgorzatę Modrzewską. Pod kierunkiem pań powstawały wycinanki, obrazki oraz kolorowe ozdoby. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym, który przeprowadzili przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego, wręczając wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy. Oczywiście nie zabrakło również przysmaków dla naszych najmłodszych – wyśmienicie smakowały serwowane kiełbaski z grilla, lody, ciasta oraz wata cukrowa.

Zabawy i konkurencje sportowe przeprowadzone przez nauczycielki z naszej szkoły: panią Krystynę Maciejuk, panią Barbarę Pieknioczkę oraz panią Agnieszkę Rzepkę sprawiły dzieciom dużo radości i dały mnóstwo satysfakcji ze zdobywania słodkich nagród.

Nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwał ksiądz proboszcz Adam Prorok – przewodniczący Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana i dyrektor szkoły oraz zawsze pomocny ksiądz Damian Widera. Na serdeczne podziękowania zasługują przedstawiciele Rady Klasowej Rodziców – a w szczególności państwo Monika i Paweł Szabat, którzy już po raz kolejny dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich dzieci z naszej szkoły i z całej parafii. Wszyscy zgodnie przyznali, że widok uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci sprawił im ogromną radość.

Całe przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

 

14 grudnia 2017 roku odbyła się w naszej szkole Wigilia, która już na stałe wpisała się  do kalendarza szkolnych uroczystości.

W świąteczny nastrój wprowadzili nas uczniowie, którzy pod kierunkiem pani Barbary Pieknioczki i pani Agnieszki Rzepki zaprezentowali część artystyczną, dzieląc się refleksjami związanymi z tajemnicą Bożego Narodzenia. Kolędy i piosenki w wykonaniu Wiktorii Tokarz i Marie Puchacz wprowadziły uczestników Wigilii w niepowtarzalną świąteczną atmosferę.
Po uroczystości w kościele wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe. Nie zabrakło życzeń, śpiewu kolęd i tradycyjnych dwunastu wigilijnych potraw przygotowanych przez rodziców.

Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one okazją do rodzinnych spotkań, przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. A Gwiazda Betlejemska niech rozświetli życia mrok, a Boża Dziecina sprawi, że wspaniały będzie Nowy Rok!

28 listopada 2017 r. w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden w ramach projektu “Pod znakiem Białego Orła” odbyła się radosna i podniosla uroczystość "Pasowania na ucznia".

Pierwszoklasiści stanęli na wysokości zadania. Z powodzeniem przeszli trudny test w inscenizacji przygotowanej przez uczniów klasy V "Witajcie w Szkołolandii!". Wykazali się umiejętnościami w zakresie recytacji, śpiewu oraz wiedzą o Polsce. Po części artystycznej dzieci w biało-czerwonych biretach na głowach ślubowały przed pocztem sztandarowym być dobrymi uczniami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Ksiądz proboszcz Adam Prorok – przewodniczący Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana i dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania, dotykając dużym ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych i wypowiadając słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej!”. Nauczycielka pani Krystyna Maciejuk wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, a przedstawicielka Rady Klasowej Rodziców pani Krystyna Sobczyk - atrakcyjne upominki.

Całe przedsięwzięcie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zdjęcia z tego wydarzenia są dostępne w naszej galerii.

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w Olimpiadzie Języka Polskiego organizowanej przez Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentujący polonijne organizacje oświatowe i nauczycieli w Niemczech oraz konsulaty RP w Niemczech, a także Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“.

Startowalismy w dwóch grupach wiekowych: w grupie młodszej – uczniowie klasy V i VI, w grupie starszej – uczniowie III gimnazjum i I liceum. Cieszymy się, że mozemy poszczycić się sukcesami. W grupie młodszej w finale konkursu w okregu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii I miejsce zajął Fabian Gwoźdź, II miejsce – Kacper Przybylski, III miejsce – Iga Mróz.

W grupie starszej do finału Olimpiady w Pułtusku z okręgu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii zakwalifikowały się: Natalia Rękas, ktora w półfinale zajęla I miejsce, Laura Schneider – III miejsce i Wiktoria Tokarz – IV miejsce. Na finał do Polski pojechały: Laura i Wiktoria, które uplasowaly się w pierwszej dziesiątce, zdobywajac VI i IX miejsce.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

23 czerwca 2017 w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Nauczyciele i katecheci wręczyli uczniom świadectwa i nagrody książkowe. Uczniowie podziękowali nauczycielom za cołoroczną naukę. Uczennica Wiktoria Tokarz wakacyjną piosenką zaprosiła wszystkich na zasłużony odpoczynek.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Nasi laureaci: Fabian Gwóźdź (I miejsce) i Iga Mróz (III miejsce) wzięli udział w uroczystym podsumowaniu XIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, które odbyło się 14 października 2017 roku w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii.

 

W niedzielę, 29 stycznia 2017 roku, na zakończene okresu Bożego Narodzenia odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci uczących się w naszej szkole. Nowonarodzonemu Jezusowi pokłon złożyli ubodzy pastuszkowie, dostojni królowie oraz przepiękne aniołki. Oglądający nagrodzili występujących gromkimi oklaskami. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które umieszczone są w naszej galerii i do obejrzenia filmu.

15 października 2016 roku uczennice naszej szkoły Wiktoria, Natalia i Natalia wystapiły w czasie obchodów 20-lecia działalności Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. w przedstawieniu przygotowanym przez panie nauczycielki Krystynę Maciejuk i Barbarę Pięknioczkę pod tytułem "Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz miłość swą...".

Na uroczystości obecni byli: pani senator Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą, dyrektor biura Sekretarza Stanu Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego – szef Gabinetu Prezydenta RP – pan Kazimierz Kuberski, który odczytał list pana ministra, pan dyrektor Mateusz Stasiek, który w obecności Konsuli Generalnych: z Monachium - Pana Andrzeja Osiaka i z Kolonii - Pana Jana Sobczaka zabrał głos, reprezentując Pana Ministra Jana Dziedziczaka – Sekretarza Stanu ds. Parlamentarnych, Polonii i dyplomacji w MSZ. Obecne były i głos zabrały również posłanki: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Joanna Fabisiak i Dorota Wypych – reprezentantki Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Wśród przybyłych swą obecność zaznaczyli również przedstawiciele organizacji polonijnych: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie oraz przedstawiciele Fundacji: Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Fundacji Wolność i Demokracja z Warszawy

Poniżej filmy z występu naszych uczniów (piosenka "Ucz się polskiego" i występ "Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz miłość swą..."), a w naszej galerii dostępne są zdjęcia z tego wydarzenia.