klasa jakie zajęcia / kiedy
grupa przedszkolna
piątek

dzieci od 4 do 5 lat
zajęcia - godz. 14.30 - 16.10

grupa przedszkolna
i klasa "0"

niedziela
religia - godz. 10.40 - 11.40
klasa "0"
piątek

dzieci 6 lat
j. polski - godz. 16.15 - 17.55

klasa I
czwartek

j. polski - godz. 15.15 - 16.55
religia - godz. 17.00 - 17.45

klasa II 
poniedziałek

j. polski - godz. 15.15 - 16.55
religia - godz. 17.00 - 17.45

klasa III
czwartek
j. polski - godz. 15.15 - 16.55
religia - godz. 17.00 - 17.45
klasa IV
środa
j. polski - godz. 15.30 - 17.10
religia - godz. 17.15 - 18.00
klasa V 
wtorek

j. polski - godz. 15.15 - 16.55
 
klasa VI 
poniedziałek
j. polski - godz. 17.00 - 18.40
klasa VII
poniedziałek
j. polski - godz. 16.00 - 17.40
klasa VIII 
czwartek
j. polski - godz. 17.05 - 18.45
klasa XI
środa
j. polski - godz. 17.15 - 18.55
klasa V, VI, VII 
piątek
religia - godz. 17.05 - 17.50
kandydaci do bierzmowania 
piątek
religia - po Mszy św. wieczornej
zajęcia muzyczne
niedziela

Schola dziecięca
godz. 10.40 - 11.40

www.schola-wiesbaden.net